Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

ΑΈΡΑΣ

Δεν θέλω να ενοχλώ την σκέψη
'ΑΦησέ την μακριά να παρασυρθεί
Ποιος θέλει αλήθειες;
Υπάρχουν εκεί έξω και μας κυνηγούν...